Aziz Voukolos Kilisesi

Kilise, Kapılar Semti, Abdullah Efendi Mahallesi, 1269 konumlanmaktadır.
Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü, Yüksek Lisans Programı, 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Prof. Dr. Başak İpekoğlu ve Yrd. Doç Dr. S. Sarp Tunçoku yönetimindeki RES 502 Mimari Restorasyon Tasarımı II dersi kapsamında, dersin öğrencileri Bülent Yardım, Emre Arkan, Esra Dipburun, E.Ezgi Bingül, Funda Yaka, Özkal Yüreğir, Zeynep Teket tarafından hazırlanmıştır.

İzmir’deki Osmanlı dönemi Rum Ortodoks cemaati kiliselerinden günümüze ulaşabilmiş iki kiliseden biri olan Aziz Voukolos kilisesi, 19. yüzyılın sonunda inşa edilmiştir. Neoklasik mimari tarzında olan kilise, avlu içinde doğu-batı yönünde konumlanmış, kubbeli, tek apsisli ve haç plan tipindedir. Yapıya giriş batıda, kemerli açıklıklarla ve kolonlarla çevrelenen narteks bölümünden sağlanır. Narteksten mermer bir portal görünümünde bir kapı ile ibadet mekânı olan naosa ulaşılır. Naosun doğu uzantısında, üç basamakla yükseltilmiş, kutsal mekân olarak tanımlanan bema yer alır. İbadet mekânının merkezi, günümüzde mevcut olmayan bir kubbeyle vurgulanmış; haç kollarıysa kemerlerle desteklenmiş süslemeli tonozlarla örtülmüştür.

Kilisenin yalın dış görünüşünün aksine oldukça süslemeli olan iç mekân, iki kat yüksekliğindedir. Ana girişten başka naosa ve bemaya kuzey ve güney yönlerde ikişer giriş bulunmaktadır. Üst örtü, çeşitli örtü biçimleri ve süsleme elemanlarıyla iç mekânı zenginleştiren bir düzen gösterir. Özgün durumda haç planın merkezinde bulunan kubbenin yerine sonradan çelik strüktür ve cam malzeme ile piramidal bir örtü yapılmıştır. Üst örtüde yüzeyler; sıvalı, mavi renkte boyanmış ve üzeri yıldız motifleriyle süslenmiştir.

Restorasyon çalışmaları 2009 yılının sonunda tamamlanan yapıda kentin çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.