Smyrna

İzmir Tarih Projesi, İzmir’in tarih kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve Çevresi kentsel ve 3. Derece arkeolojik sit alanının bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılmıştır.

İzmir Tarih Projesi, katılımcı bir süreçle oluşturulmuş olan “İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu” esas alınarak yürütülmektedir. Projenin öncelikli faydalanıcıları bölge halkıdır. Bunun yanı sıra, İzmirliler ve kente dışarıdan gelen ziyaretçiler diğer faydalanıcı grupları olarak tanımlanmıştır. İzmir Tarih Projesi ile söz konusu rapor kapsamında tanımlanan canlandırma stratejileri ve metodoloji çerçevesinde, ilgili tüm resmi ve özel kurumların ve alan kullanıcılarının kentin tarihi merkezinde koruma çalışmaları yürüten birer aktör haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Projenin yürütülmesi ve aktörler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla da İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmir Tarih Proje Merkezi oluşturulmuştur.

İzmir Tarih Projesi Nedir?

Detaylı bilgi için; İzmir Tarih Projesi – Tasarım Stratejisi Raporu’nun ilgili bölümlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.