Atölye ve etkinlik programları; Araştırma, Bilgilendirme, Açığa Çıkarma ve Aktarım başlıklı dört ana program bünyesinde tanımlanmış sekiz tematik program altında sürdürülmektedir.

ARAŞTIRMA

Üniversitelerin bu bölgede akademik bilgi ve proje üretmelerini teşvik etmek amacıyla işbirliği girişimlerinde bulunmak,

Düzenlenecek etkinlikler ve çalıştaylar aracılığıyla tasarımcıların ve üniversite öğrencilerinin bu bölgeye ilgisini çekmek, bölgenin sorunlarına odaklanmalarını sağlamak,

Enformel ve görgül bilgi kaynaklarını ortaya çıkarmak,

Bölgenin farklı ve özgün yanlarını görünür kılan, yazılı ve görsel malzemelerin üretimi sağlamak.

BİLGİLEN(DİR)ME

Karşılıklı öğrenme sürecini paylaşılabilir kılmak amacıyla, mahallelilerin deneyimlerini aktardıkları, enformel ve görgül bilgilerini belgelemek ve yayımlamak,

Semt halkını, gündelik hayat pratiklerini ve Kendin Yap (D.I.Y.) vb. tamir ve onarım becerilerini aktarmaları ve paylaşmaları konusunda teşvik etmek,

Bölgeye özgü yemek kültürü ve yemek tariflerinin saptanarak gastronomik bilgilerin kayda geçirmek ve yayımlanmak.

AÇIĞA ÇIKARMA

Henüz araştırma nesnesi olmamış bilgileri gün yüzüne çıkarmak, kayda geçirmek ve haritalamak,

Yürüyüş güzergâhları için, bölgenin potansiyellerini görünür kılacak somut ve somut olmayan mirası belgelemek, haritalaştırmak,

Her alt bölgede etkin olan eylem ve faaliyetlerin belirlenerek, güçlendirilmelerine yönelik tasarım araştırmaları yapılması,

AKTARIM

Uzmanlardan Meraklısına

Alanda yapılacak bilgilendirici ve öğretici seminerler, söyleşiler ve sunumlar ile semt sahipliliği hissini güçlendirmek,

Bölgedeki kültürel mirasın bilinirliğine ve farkındalığına katkı sağlamak üzere, tarihi değerlerin korunmasının önemi ve bölgeye kazandıracakları konusunda uzmanların ve yerel yönetimlerin yapacakları bilgilendirme toplantılarına ev sahipliği yapmak,

Bölgenin geçireceği mekânsal ve ekonomik iyileştirmeler, uygulanması düşünülen projeler ve tasarımlar hakkında karşılıklı fikir, öneri ve görüş paylaşımlarını sağlayacak tasarım platformunu oluşturmak,

Bölgedeki tasarım sorunlarının ve önceliklerin alan kullanıcıları ile birlikte saptanması ve çözüm önerilerinin birlikte geliştirilmesini sağlamak,

Ev Sahibinden Misafire

Bölge halkından öğrenmeyi hedefleyen etkinlikler doğrultusunda, semt sakinlerinin sahip oldukları bilgileri kentlilerle paylaşacakları etkinlikler dizisi kurgulamak,

Tamir ve onarım kültürünün paylaşılması, evsel üretim bilgisinin aktarılması (tarhana, salça, reçel yapımı vb.).

Tasarım Atölyesinde düzenlenen etkinlik ve projeler Tematik Programlar başlığı altında kategorilere ayrılmıştır. Atölyemiz ev konseptinde sizi ağırlayan ve üreten yapısıyla  temalarını belirlemiştir. Sizinde bölge ile ilgili fikirleriniz varsa linkteki formu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.