Beit Hillel Oratuarı

İzmir'de Yahudi kültürünün mirasının bir parçası olan Beit Hillel Oratuarı, 19. yüzyılda İzmir Hahambaşısı olan Haim Palachi'nin evi olarak inşa edilmiş ve Palachi ailesi tarafından 1840 yılında sinagoga dönüştürülmüştür.

19. yüzyılda sıkça kullanılmış olan konut-ibadethanelerden günümüze taşınmış olan tek örnektir. Günümüzde Musevi Cemaatine ait olan yapı, Cemaat Evi, Portekiz Sinagogu ve Bikur Holim Sinagogu gibi yapıların yakınında Havralar Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 2007 yılına kadar ayakta olan yapının, o tarihte geçirdiği yangından sonra ön cephe ve arka cephe duvarının bir kısmı ayakta kalmış, özgün cephe özellikleri ve detayları 2008 yılında yapılan belgeleme çalışmaları ile kaydedilmiştir. Sonraki dönemde ise kundaklanan yapıda, belgelenen yapı elemanlarının önemli bir kısmı yitirilmiştir.
Beit Hillel Oratuarı'nın yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları tamamlanmış ve yapı İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından; tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak korunması, koruma bilinci ve kültürünün geliştirmesi, yaygınlaştırılması doğrultusunda yürütülen çalışmaların olumlu bir örneği olarak İzmir’in kültürel yaşantısında yerini almıştır.

Yapının, İzmir Yahudi Cemaatinde önemli bir yer tutan ve pek çok din adamının yetişmesine vesile olan ve değerli eserler üreten Haim Palachi’nin evi olması nedeniyle “Haim Palachi Anı Evi” olarak hizmete açılmıştır.