848 Sokak, Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Anafartalar Caddesi’ne dik olarak bağlanan ve 2. Beyler adıyla da anılan 848 Sokak, Kemeraltı Çarşısı’nın tarihsel süreçte geçirdiği değişimin fiziksel izlerini taşımaktadır.

848 Sokak özelinde uygulanacak olan sağlıklaştırma projesi ile Kemeraltı’nın dinamik yaşantısına kaliteli bir çevre sunabilmek, sunulan bu etkinin doğallığı ve gücü ile sokak çevresinin de benzer nitelikte canlanmasında etkili olabilmesi hedeflenmiştir.

848 Sokak’ın restorasyon çalışmalarında sokağın yaşanılabilirliğine katkı sağlayacak bir müdahale anlayışı benimsenmiştir. Projede, sokağın geçmişten günümüze aktarılabilmiş olan değerlerini ortaya çıkaracak, hâlihazırda yapılmış olan dokuya uyumsuz müdahalelerden arındırılması ve yapılacak olan yeni müdahaleler ile sokağın fiziksel durumunu sağaltacak ve mekânsal kalitesini artıracak ancak başkalaştırmayacak çözümlerin üretilmesi hedeflenmiştir.