Kemeraltı Üst Örtü Projesi

Kemeraltı Çarşısı’nda yaz aylarında iklimsel açıdan olumsuz fak¬törlerin kontrol altına alınması ve yaya mekânlarının gerek¬tirdiği kentsel donatıların elde edilmesi amacıyla 2008 yılında çıkılan fikir yarışması neticesinde elde edilen projelerden birisinin pilot bölge olarak seçilen ve Kemeraltı Çarşısı’nın ana arteri olan Anafartalar Caddesi üzerinde yapımına karar verilmiş olup bu amaçla başlatılan uygulama proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Tarihi yapılara ek yük getirmeden ve cephelerine müdahale edilmeden ayakta dura¬bilen, dokuya uyumlu, görsel olarak geçirgen ve mevcut dokuyu kapatmayan, uygulama kolaylığına sahip bir örtü oluşturulması hedeflenmiştir. Proje geliştirilirken, Kemeraltı Çarşısı içerisinde yer alan mevcut ve potansiyel dinlenme alanları proje kapsamına dâhil edilmiş; var olan yeşil alanlarla barışık, bu alanlara zarar vermeden bir arada olabilen bir tasarım prensibi belirlenmiştir. Bu amaçla, gerekli kentsel donatıların çağdaş ve uyumlu bir dil içerisinde elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yeni düzenleme ile sadece üst örtü değil; görüntü kirliliğine neden olan ve çarşının yaşam kalitesini düşüren mevcut alt yapı ve aydınlatma sistemleri de yenilenecektir. Projenin başlayacağı pilot bölge olarak Anafartalar Caddesi’nde konforlu bir zemin oluşturulacak ve bu cadde üzerinde kullanıcılara nefes aldıracak meydancıklar da yer alacaktır. Özellikle yeni eklemlenecek aydınlatma sistemleriyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın gece de yaşaması teşvik edilecektir.

Anafartalar Caddesi Konak Meydanı girişi Umbra üst örtü ve oturma birimi düzenlemesi
Anafartalar Caddesi Konak Meydanı girişi Umbra üst örtü ve oturma birimi düzenlemesi
Anafartalar Caddesi Salepçioğlu Çarşısı önü gece görünüşü
Anafartalar Caddesi üst örtü projesi membran örtü ve taşıyıcı kolonlar
Anafartalar Caddesi üst örtü projesi kamuflaj membran örtü