Hisarönü Meydanı Düzenleme Projesi

Hisarönü Meydanı, Kemeraltı Çarşısı içinde yoğun olarak kullanılan duraklama noktalarından biridir. Meydan çevresinde lokanta yoğunluklu ticari birimler bulunmaktadır. Ortasında iki adet şadırvan bulunan meydan, çevresindeki lokantaların servis alanı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu kamusal alanın üstü biri çelik taşıyıcılı cam kaplı olmak üzere çeşitli ve çok sayıda üst örtü ile kapatılmış durumdadır ve yoğun masa ve sandalye işgali sebebiyle alandaki yaya dolaşımı aksamakta, meydan ve şadırvanların çevresiyle görsel ve fiziksel ilişkisi zayıflamaktadır.

Projenin amacı, Hisarönü Meydanı’nın dokuya uyumsuz müdahalelerden arındırılması, şadırvanların ve çevredeki tescilli eski eserlerin algılanır kılınması, alanın kamusal niteliğinin geri kazandırılması, zemin döşemelerinin sağlıklaştırılarak meydan kurgusu paralelinde geçiş ve duraklama alanlarını tanımlayacak şekilde yeniden tasarlanması ve meydan çevresindeki işgaliye sınırlarının kentsel boşluğun niteliklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir.

Projede, yürüyüş aksları, yeme, içme servis ya da satış alanları gibi meydanın mevcut kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurulmuştur. İki şadırvan çevresi rahatlatılmış ve serbest kamusal kullanım önerisi getirilmiştir. Hisar Camisi’ne erişim sağlayan orta yol ve çiçek satış aktivitesi korunmuştur.

Hisarönü Camii’nin meydana cephe veren dükkân cephelerinde zaman içerisinde oluşan çeşitli niteliksiz ekler tescilli yapı ile uyumsuz olmakla birlikte meydan algısını da olumsuz etkilemektedir. Alanı uyumsuz eklerden arındırmak ve kontrollü ve fonksiyonel bir satış düzeni oluşturmak amacıyla kemerli giriş açıklıkları bulunan ve perakende satış yapılan küçük dükkân cepheleri için modüler satış ünitesi ve kepenk sistemi tasarlanmıştır.

Önerilen sistemde, kepenk kanatları iki yana açıldığında her dükkân önünde kontrollü bir işgaliye sınırı tanımlamakta; kanatlar kapatıldığında ise cephe önünde temiz ve düz bir satıh elde edilmektedir. Projede, mevcut kullanım biçimleri değerlendirilerek satış alanları için hareketli ve dolaplı sergi stantları ile açılır-kapanır raf sistemi önerilmiştir.