Agora Giriş Yapısı

Kamulaştırma ve yıkım çalışmaları neticesinde sınırları genişleyen kazı alanının mevcut girişinin alanın farklılaşan yeni fiziksel özelliklerine konum itibariyle cevap verememesi nedeniyle; kuzeye 939 ve 939/1 sokakların kesişimine taşınması kararlaştırılmıştır. Konum itibari ile bu nokta, turist kafilelerinin otobüsleri için ihtiyaç duyulan park yeri ihtiyacını sağlamakta, mevcut trafiğe ek bir yük getirmeden en avantajlı çözümü sağlamaktadır. Bunun da ötesinde kentin önemli bir geleneksel ticari arteri olan Anafartalar Caddesi ile ve bu cadde uzanımında önemli bir diğer arkeolojik odak Altınpark, Oteller Bölgesi ve Basmane ile güçlü bir bağlantı sağlamaktadır. Engelli erişimi gözetilerek detaylandırılan giriş yapısı; güvenlik, bilet gişesi, müze dükkânı, ıslak hacimler ve emanet odası birimlerinden oluşmaktadır.

Giriş yapısı projesi 377 metrekarelik giriş platformu üzerinde, birbirine bakan iki yapı kitlesi ve aralarında kalan ziyaretçi karşılama alanını örten üst örtü ile tanımlanmıştır. Müze dükkânı, ıslak hacimler ve emanet odası ihtiyaçlarını karşılayan 104 metrekarelik büyük kitle ile güvenlik birimi ve bilet gişesini barındıran 21 metrekarelik küçük kitle, çelik taşıyıcılı sisteme ve hafif bölücü duvarlara sahip olup bina yükünü en aza indiren çözümler tercih edilerek temel derinliğinin minimumda tutulması hedeflenmiştir.
Tasarımda giriş algısının güçlendirilmesi ve ziyaretçilerin arkeolojik alana geçiş deneyiminin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapım çalışmalarına başlanmıştır.