Patlıcanlı Yokuşu

Agora, Antik Tiyatro ve Kadifekale arasında önemli bağlantı arterlerinden biri olan Patlıcanlı Yokuşu ve bu sokağın etkileşim alanında, kentsel niteliğin iyileştirilmesi amacıyla kentsel sağlıklaştırma projesi hazırlanmıştır.

Çalışma alanındaki fiziksel bulgu ve önerilerin sosyal yapıya duyarlı bir içerikle geliştirilmesi için öncelikle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Demirtaş-Milz tarafından 806 Patlıcanlı Yokuşu ve Civarı Sosyo-Mekânsal Değerlendirme Niteliksel Analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan çıkan sosyolojik veriler ve bölge halkının talepleri doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Doç. Dr. Hayat Zengin Çelik, Prof. Dr. Deniz Güner, Yrd. Doç. Dr. H. Evren Erdin ve Yrd. Doç. Dr. Feyzal Avcı Özkaban tarafından çalışma alanında kentsel ve mimari ölçekte öneriler geliştirilmiştir.