Kemeraltı Aydınlatma Master Planı (KAMP)

İzmir Kemeraltı Bölgesi için geliştirilen aydınlatma master planı, İzmir Tarih Projesi ile bir bütün olarak değerlendirilerek oluşturulmuştur. Kemeraltı Bölgesi’nin geçmişten günümüze taşıdığı ticari odak olma işlevine, kentin önemli noktalarını birbirine bağlayan konumuna, kentsel doku ve tarihi - mimari özelliklerine odaklanan plan, bölgenin gece imajını tüm katmanları birlikte değerlendirerek ortaya koymayı amaçlamaktadır.

“Kentin Yaşayan Yüzü Kemeraltı” konsepti ile geliştirilen Kemeraltı Aydınlatma Master Planı (KAMP), bölgenin gündüz ön plana çıkan, aktif, dinamik, yaya yoğun, canlı yapısının geceleri de devam edebilmesini sağlamayı temel hedeflerden biri olarak belirlemiştir. Ancak, günümüzde kentsel bölgelerin 7/24 yaşayan alanlar haline gelmesi gerçeğinin, olumlu ve olumsuz yönlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği açıktır. Bu anlamda, KAMP, son yıllarda özellikle gündemde olan, “ ışık kirliliği, doğal çevrenin tahribatı, enerji ve kaynakların kontrolsüz tüketimi gibi çevresel konuların altını çizmekte ve plan kararlarını sosyal-ekonomik-ekolojik bakış açılarının kesişimi ile ortaya çıkarmaktadır.