İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi

Kemeraltı, özellikle son dönemde İzmir kamuoyunda korunması, sahip çıkılması gereken bir değer olarak yerini almıştır. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, Kemeraltı bölgesinin kimliğini gün yüzüne çıkarmak üzere birçok canlandırma projeleri hazırlamaktadır. Kamuoyunda ve akademik ortamlarda oldukça ilgi gören Kemeraltı’na çeşitli projeler ile sahip çıkma bilinci yayılmakta, bazı binalar yapı ölçeğinde korunmaktadır. Ancak bölge halen, kullanıcıların daha uzun zaman geçirebileceği canlı bir bölgeden ziyade bir geçiş bölgesidir. Bu nedenle, bölgenin koruma ve gelişme bütünlüğünü sağlayacak biçimde yeniden tasarlanmasına gereksinim vardır. Bu gereksinime cevap vermek üzere İBB, Fevzi Paşa Bulvarı’nın güneyindeki 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanlarından ve Kadifekale kentsel dönüşüm projesinden oluşan 248 hektarlık bir alanda, İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirecek İzmir- Tarih Projesi’ni başlatmıştır. Projede, karakteristik özellikler, mahalle sınırları gibi kriterler doğrultusunda çalışma alanı 19 alt bölgeye ayrılmıştır (Tekeli, 2015). Her bir alt bölgeyi kendi içerisinde değerlendirmenin yanı sıra bütün içerisinde de görünür kılmak, İzmir-Tarih Projesi’nin temel amaçlarından biridir.