Salepçioğlu Parkı

Salepçioğlu Parkı Düzenleme Projesi, Ahmetağa Mahallesi Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi ve Salepçioğlu İşhanı arasında yer alan, tapunun 187 ada 73 parselinde kayıtlı alana odaklanmaktadır.

Söz konusu alan kent belleğinde önemli yer tutan Salepçioğlu Cami'nin simgesel değeri ile birlikte, nitelikli kentsel boşluklardan biridir. Proje; günümüzde otopark olarak kullanılan alanda kentsel bağlam ile ilişkili olarak koruma-kullanma koşullarının oluşturulması, alanın bölge kullanıcıları ve ziyaretçilere hizmet verebilecek bir kamusal nitelik kazanması amacını taşımaktadır.

Proje alanının güncel durumu
Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisinde ve tescilli ve anıtsal bir yapı olan Salepçioğlu Camii'nin hemen karşısında bulunan alan günümüzde otopark ve araç yıkama alanı olarak kullanılmakta ve bu sebeple çevresi ile ilişki kuramamakta ve doku karakterini aykırı bir görüntü oluşturmaktadır. Han ve Cami arasında mevcut yaya sirkülasyonunu zorlamaktadır ve engelli erişimine uygun değildir.

Yapılacak olan yeni düzenleme ile olan beton yüzeyler kaldırılacak ve yeşil peyzajı ile gölgelik imkânı sağlayan nitelikli bir kamusal alan olarak dönüştürülecektir.
Proje İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.04.2016 tarih ve 4373 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Düzenleme sonrası Salepçioğlu Parkı