Çınaraltı Parkı Düzenleme Projesi

Çınaraltı Parkı Düzenleme Projesi, Fevzipaşa Mahallesi 847/1 Sokak ve günümüzde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan eski Tekel Tütün Depo Binası arasında yer alan, tapunun 178 ada 38 parsel numarasında kayıtlı, yürürlükteki koruma amaçlı imar planında park olarak kullanım kararı getirilmiş alana yönelik hazırlanmıştır.

Çınaraltı Parkı, günümüzde yemek yeme, zaman geçirme ve dinlenme gibi kullanımlara sahip olması sebebiyle önem kazanan kentsel boşluklardan biri haline gelmiştir. Alanın hâlihazırdaki kullanımını devam ettirmek, mekânsal niteliği arttırmak ve içerisinde bulunduğu tarihi dokuya saygılı bir yaklaşımla yeniden düzenlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Proje İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.06.2016 tarih ve 4672 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Proje alanının güncel durumu
Çalışma alanı içerisinde yetişkin bir çınar ağacı ile birlikte toprak alanları ve bu alanlardaki diğer ağaçları barındırır. Toprak alanlar ile binalar arasında kalan her yer beton ile kaplanarak sert bir zemin oluşturulmuştur. Alandaki dükkânlardan birinin önü ise karo seramikler ile döşenmiştir. Beton ve seramik zemin üzerine gün içerisinde ihtiyaç duyulduğu kadar sayıda masa- sandalye eklenerek kullanımı sağlanmaktadır. Önerilen düzenlemede var olan beton ve seramik yüzeyler kaldırılacak ve imar planında park olarak planlanmış olan alan, bazalt ve mucartalı granit taşlar ile döşenecektir.

Araçların geçtiği 847/1 sokak ile park alanı arasına, günümüzde de olduğu gibi yeşil bir bant yapılacaktır. Yeşil bant yapılacak bir başka yer ise, eskiden tekel tütün deposu olan binanın bahçe duvarı tarafında olan yaya yolu ile park arasında kalan alandır. Bu alanda halihazırda ağaç olmadığından üç adet yeni ağaç dikilecektir. Var olan tüm ağaçlar korunacaktır.

Alanda boş kalan bütün alanlara ihtiyaç dahilinde işgaliye yapılabilecek ve böylece alanın günümüzdeki kullanım şekli devam ettirilmiş olacaktır.

Düzenleme sonrası Çınaraltı Parkı